ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในโรงงานและอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา


 

ถอด เปลี่ยนเมมเบรนสำรอง เพื่อนำเมมเบรน ลูกค้า ไปล้าง บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด ขนาด 8040 จำนวน 128 ท่อน