ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในโรงงานและอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา


 

ถอด เปลี่ยนเมมเบรนสำรอง เพื่อนำเมมเบรน ลูกค้า ไปล้าง บริษั เหรียญไทย จำกัด นิคมเวลโกล ชลบุรี ขนาด 4040 จำนวน 12 ท่อน