ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในโรงงานและอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา


 

ถอด เปลี่ยนเมมเบรนสำรอง เพื่อนำเมมเบรน ลูกค้า ไปล้าง บริษัท มิ้นท์ ออโตโมบิล พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ขนาด 8040 จำนวน 25 ท่อน