ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในโรงงานและอุตสาหกรรม

ผลงานที่ผ่านมา


 

ติดตั้งชุด Auto matic Softener โรงกระเบื้องกระดาษไทย (SCG)แก่งคอย